Amming og barnets helse

Amming og barnets helse

Forskning viser at amming kan bidra til å fremme god helse hos deg og barnet ditt. De mange helseeffektene følger dere videre i livet også.  Amming både over lengre og kortere perioder bidrar til helsegevinst sammenliknet med kvinner som ikke har ammet (Fagerhaug et al., 2013).

Det er jo selvfølgelig ikke alle som får til å amme eller har muligheten til det, men da finnes det flere ernæringsalternativer på markedet. Om du ikke ammer så er du absolutt ikke en ”dårligere mor”.

Har du ammeutfordringer og trenger ammehjelp? Da kan du lese mer HER.

Per i dag anbefales det at barnet ditt får morsmelk som eneste ernæring de første seks levemåneder (og vitamin D) og ammingen bør opprettholdes hele første leveår (Departementene, 2013; Nylander, Myr, & Rosenberg, 2014; Organization & UNICEF, 2009). Nye anbefalinger sier at introduksjon av annen mat kan skje ved fire måneders alder om barnet har behov for det utover melk. Det er helt trygt og oppfordres fortsatt til å fullamme i seks måneder hvis du ønsker det. Hvis barnet ditt har fått morsmelkerstatning de første fire månedene anbefales introduksjon av annen mat ved fire måneders alder. De samme anbefalingene gjelder om barnet ditt har fått både morsmelk og morsmelkerstatning. Hva du velger vurderes ut ifra din og barnets situasjon (Helsedirektoratet, 2016).

Helsegevinster hos morsmelkernærte barn:

 • Redusert risiko for infeksjoner i mage- tarm, luftveiene og mellomøret
 • Redusert risiko for alvorlig infeksjon
 • Redusert risiko for utvikling av cøliaki og overfølsomhet for gluten
 • Redusert risiko for overvekt
 • Redusert risiko for utvikling av blodkreft (leukemi
 • Redusert risiko for utvikling av astma, allergi, eksem og høyt blodtrykk
 • Noe bedre kognitiv utvikling (målt ved IQ) (American, 2012; Conde- Agudelo & Díaz- Rossello, 2016; Kramer & Kakuma, 2012; Nylander et al., 2014)

Helsegevinster hos ammende kvinner:

 • Amming kan fremme mors psykiske helse og redusere opplevelsen av stress eller angst. En årsak til dette er hormonet Oxytocin som utløses under amming og nærkontakt med ditt barn får deg til å slappe av. Du kan oppleve å få bedre søvnkvalitet og økt følelse av velvære (Ystrom, 2012).
 • Amming redusere risikoen for utvikling av kreft i bryst, livmor og eggstokker.
 • Amming redusere risikoen for utvikling av diabetes, spesielt hos de kvinner som ikke har hatt svangerskapsdiabetes.
 • Amming kan forebygge overvekt og fettinnholdet i blodårene dine.
 • Amming redusere risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer.
 • Amming forebygger utvikling av beinskjørhet (osteoporose) og leddgikt (revmatoid artritt) (Natland, Nilsen, Midthjell, Andersen, & Forsmo, 2012; Nylander et al., 2014).

hender

Ønsker du å amme og har mulighet til det anbefales hudkontakt med barnet ditt rett etter fødselen. Om du ikke skal amme er også den første hudkontakten med barnet ditt rett etter fødselen verdifull. Selvfølgelig må både mor og barns tilstand tillate dette. Hudkontakten skal helst være uforstyrret i minst en time eller den tiden det tar før barnet begynner å suge (Moore, Anderson, Bergman, & Dowswell, 2012; Nylander et al., 2014).

Om barnet ditt ikke tar sine første sugetak på denne tiden, så ikke fortvil. Både jordmor og barnepleier vil følge opp dette og hjelpe dere ved neste ammeforsøk. Barnet ditt kan for eksempel være kvalm eller trøtt timer etter fødselen og trenger litt tid for å bli klar for amming. Prøv å ha barnet tett inntil deg og gjerne med direkte hudkontakt.

Hudkontakt med barnet ditt kan føre til:

 • En mer stabil hjerte- og pulsfrekvens hos barnet ditt
 • En mer stabil respirasjon hos barnet ditt
 • Mindre gråt
 • Kan øke ammefrekvens- og varighet
 • Stabilt og bedre blodsukker hos barnet ditt
 • Kan redusere smerteopplevelse hos barnet, for eksempel ved blodprøvetaking
 • Fremmer en stabil og normal kroppstemperatur (Conde- Agudelo & Díaz- Rossello, 2016; Johnston et al., 2014; Moore et al., 2012).

Litteraturliste

American, A. o. P. (2012). Breatfeeding and the Use of Human Milk. doi: 0.1542/peds.2011-3552

Conde- Agudelo, A., & Díaz- Rossello, J. L. (2016). Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birthweight infants. Cochrane Neonatal Group(8). doi: 10.1002/14651858.CD002771.pub4

Departementene. (2013). Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007- 2011). Oppskrift for et sunnere kosthold.  Oslo:  Retrieved from http://www.regjeringen.no.

Fagerhaug, N. T., Forsmo, S., Jacobsen, W. G., Midthjell, K., Andersen, F. L., & Nilsen, L. T. I. (2013). A prospective population- based cohort study of lactation and cardiovascular disease mortality: the HUNT study. BMC Public Health. doi: 10.1186/1471-2458-13-1070

Helsedirektoratet. (2016). Anbefalinger for morsmelk, morsmelkerstatning og introduksjon av mat.  Retrieved from http://www.helsedirektoratet.no.

Johnston, C., Campbell- Yeo, M., Fernandes, A., Inglis, D., Streiner, D., & Zee, R. (2014). Skin- to- skin care for procedural pain in neonates. Cochrane Neonatal Group(1). doi: 10.1002/14651858.CD008435.pub2

Kramer, M. S., & Kakuma, R. (2012). Optimal duration of exclusive breatfeeding. cochrane Pregnancy and Childbirth Group(8). doi: 10.1002/14651858.CD003517.pub2

Moore, E. R., Anderson, G. C., Bergman, N., & Dowswell, T. (2012). Early skin- to- skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Pregnancy and Childbirth Group(5). doi: 10.1002/14651858.CD003519.pub3

Natland, S. T., Nilsen, T. I. L., Midthjell, K., Andersen, L. F., & Forsmo, S. (2012). Lactation and cardiovascular risk factors in mothers in a population-based study: the HUNT-study.

Nylander, G., Myr, R., & Rosenberg, M. (2014). Amming/ laktasjon/ morsmelkproduksjon. from http://www.legeforeningen.no

Organization, W. H., & UNICEF. (2009). Baby- Friendly Hospital Initiative. Revised, updated and expanded for integrated care. from http://www.who.int

Ystrom, E. (2012). Breatfeeding cessation and symptoms of anxiety and depression: a longitudinal cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth. doi: 10.1186/1471-2393-12-36

 

 

%d bloggere liker dette: