Bekkenleddsmerter

Bekkenleddsmerter

Bekkenløsning kan for noen medføre mye smerter og funksjonsnedsettelse både under og etter svangerskapet.

Hvorfor får man bekkenløsning og hva er egenlig bekkenløsning? Er det noe i bekkenet som er løst?

Finnes det noen effektive tiltak for å forebygge eller redusere smertene?

Smerter i bekkenet under svangerskapet blir ofte omtalt som bekkenløsning. Bekkenløsning anses som et misvisende ord da ordet gir inntrykk for at noe er løst og fordi dette er en naturlig prosess.

Under svangerskapet vil de hormonelle forandringene påvirke ligamentene som holder bekkenleddene sammen. Bekkenet ditt blir mer bevegelig og tøyelig slik at barnet enklere kan passere ut igjennom fødselskanalen. Et sentralt hormon her er relaxin som skilles ut i større grad gjennom svangerskapet (Stuge, 2010).

Medfører derimot den fysiologiske prosessen til sterke smerter og funksjonstap omtales det som bekkenleddplager eller bekkenleddsmerter. Bekkenleddplager eller bekkenleddsmerter er smerter fra bekkenets muskel- og skjelettsystem.

Smertene er ofte lokalisert i de ulike leddforbindelsene i bekkenet, kalt iliosakralleddene og symfysen. Iliosakralleddene befinner seg bak i korsryggområdet, mens symfysen er på bekkenets fremside. Årsaken bak smertene er ikke ordentlig kartlagt, men de hormonelle forandringer og dårlig kontroll av muskelaktiveringen anses som sentrale faktor (Stuge, 2010).

Bekkenleddplager eller bekkenleddsmerter er et vanlig problem og ca. halvparten av alle gravide opplever disse smertene i varierende grad. Smertene kan opptre under svangerskapet og tiden etter fødselen. Hos de fleste forsvinne smertene 2- 3 måneder etter fødselen. Har du opplevd bekkenleddplager eller bekkenleddsmerter i svangerskapet er det usikkert om du har en større sannsynlighet for gjentakelse i et eventuelt neste svangerskap. Det anbefales å føde vaginalt (Helsedirektoratet, 2014; Stuge, Mørkved, & Danielsson, 2014).

Baby

Risikofaktorer:

 • Antall tidligere fødsler (paritet)
 • Høy BMI/ KMI (kroppsmasseindeks)
 • Tidligere ryggsmerter
 • Ung alder
 • Angst
 • Depresjon
 • Tidligere menarke (første menstruasjonsblødning)
 • Lavt utdanningsnivå
 • Stress
 • Tungt arbeid (Helsedirektoratet, 2014; Stuge et al., 2014)

Tiltak/ behandling under svangerskapet og barseltiden:

 • Regelmessig og tilpasset aktivitet under smertegrense
 • Lytt til deg selv og kroppens signaler under hele svangerskapet
 • Ta hvilepauser og stress ned
 • Tilpassede arbeidsoppgaver og – belastning
 • Unngå aktivitet som forverrer plagene
 • Avlastning (Bakker, Nimwegen, Van Der Voorden, Winneke, & Völlink, 2013).
 • Tilpasset fødestilling (feks. sideleie)
 • Positive erfaringer under trening som kan bidra til økt kroppsbevissthet og redusere frykten for smerte
 • Unngå overskridelse av smertegrensen
 • Fysioterapi, massasje, akupunktur og kiropraktor
 • Trening i vann
 • Krykker ved sterke smerter og bevegelsesvansker
 • Bekkenbelte
 • Kunnskapsbasert informasjon og trygghet (Helsedirektoratet, 2014; Stuge et al., 2014)
Fra 1. januar 2018 trenger du ikke henvisning til fysioterapeut fra for eksempel fastlegen din. Det betyr at du kan oppsøke fysioterapeut direkte selv. Skal du få stønad må fysioterapeuten du velger ha driftsavtale med kommunen. Du kan lese mer om dette HER.
Søsken

Flere av disse tiltakene krever at du roer ned tempoet ditt i hverdagen og prioriterer handlinger som fremmer din helse. Dette kan være utfordrende for mange da hverdagen byr på flere gjøremål og forventninger.

Det er kun du som vet hvordan din kropp har det og hvordan dine smerter oppleves. Tenk igjennom og planlegg hvordan du kan gjøre hverdagen din litt bedre for deg selv.

Folkehelseinstituttet har laget en kortfilm om bekkenleddsmerter. Filmen er informativ og morsom. Se filmen HER (FHI, 2018).

Litteraturliste

Bakker, E. C., Nimwegen, M. C. W., Van Der Voorden, E., Winneke, N., & Völlink, T. (2013). Psychological determinants of pregnancy- related lumbopelvic pain: a prospective cohort study. Acta Obstetrical Gynecologica Scandinavica, 92(7). doi: 10.1111/aogs.12131

FHI. (2018). Kortfilm med kunnskap og råd om bekkenleddssmerter. from http://www.fhi.no

Helsedirektoratet. (2014). Nytt liv og trygg barseltid for familien- Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Retrieved 14.10, 2014, from http://helsedirektoratet.no

Stuge, B. (2010). Diagnostikk og behandling av bekkenleddsplager. Tidsskriftet. Den Norske Legeforening, 21. doi: 10.4045/tidsskr.09.0702

Stuge, B., Mørkved, S., & Danielsson, A. (2014). Bekkenleddsmerter (symptomgivende bekkenløsning, bekkenleddsyndrom). from http://www.legeforeningen.no

%d bloggere liker dette: