Lengre fødsel med epidural?

Lengre fødsel med epidural

Mange kvinner velger epidural som smertelindring under fødselen. Dette er et populært og godt smertelindringsalternativ.

Så kommer spørsmålet om epidural vil føre til en lenger fødsel.

Vil fødselen «stoppe litt opp» som følge av epiduralen?

Det er litt omdiskutert om epidural forlenger fødselen.

I praksis kan man for eksempel se at når en kvinne får epidural skjer det noe med riene:

det blir færre av dem, de kan bli kortere og svakere. På den måten kan fødselen stoppe litt opp.

Riene kan ta seg opp igjen etter en stund, men dette varierer. Kommer ikke riene i gang igjen må vi iverksette tiltak som for eksempel «å ta vannet», få den fødende til å bevege seg litt eller så kan livmoren få hjelp av et legemiddel som lager rier. Dette legemiddelet er et syntetisk fremstilt hormon som du får inn i blodet over tid.

Spørsmålet som blir stilt er om epiduralen har all skyld for at fødselen stopper opp eller om dette kanskje er en naturlig del av fødselsforløpet. Riene kan nemlig variere igjennom fødselen da livmoren er en muskel som også trenger hvile for å hente inn ny energi.

Motoren under fødselen

Riene vil fungere som en motor under fødselen. Vi er helt avhengig av gode rier som jobber effektivt, slik at barnet blir født innen rimelig tid.

Vi omtaler riene som gode eller effektive hvis de kommer ofte nok, er regelmessige, har en viss styrke og varighet. I tillegg må det skje en fremgang i fødselen. Fremgang i fødselen betyr at mormunnen åpner seg gradvis og at barnet roteres eller skyves nedover fødselskanalen.

En rie kan faktisk oppleves smertefull, men trenger ikke alltid være effektiv.

Har epiduralen all skyld?

En god studievennine ønsket å finne ut av om epidural påvirker fødselsprogresjonen og dette ble hennes tema i masteroppgaven på jordmorstudiet. JordmorNytt har vært så heldig å få tilgang til oppgaven og skrevet et sammendrag av de viktigste poengene.

Masteroppgaven er skrevet av jordmor Janicke Fausko i 2016.

Epidural som brukes under fødselen inneholder vanligvis en blanding av lavdose lokalanestetikum og et hurtigvirkende, fettoppløselig opioid (Nesheim, Bødtker, Torkildsen, Bjørnestad, & Dahl, 2014). Disse legemidlene har vanskelige navn, men hovedpoenget her er at de har en smertestillende effekt.

Epidural gir god smertelindring under fødselen og påvirker motorikken din lite (Cambic & Wong, 2010; Grant, 2015; Silva & Halpern, 2010). Det vil si at du opplever smertelindring samtidig som du kan stå oppe, flytte på deg eller bevege deg rundt.

Forskning viser at fødselens åpningsfase var 11,02 minutter kortere hos kvinner som fikk epidural, mens utdrivningsfasen var 1,86 minutter lenger. Funn fra varighet på utdrivningsfasen var ikke statistisk signifikant (Agrawal, Makhija, Arora, Haritwal, & Gurha, 2014; Fyneface- Ogan, Mato, & Anya, 2009; Genc et al., 2015; Mousa, Al- Metwalli, & Mostafa, 2012; Nafisi, 2006).

Det betyr at med epidural vil mormunnen åpne seg fra 0 til 10 cm litt raskere enn uten epidural. Utdrivningsfasen betyr når barnet skal presses ut. Denne fasen av fødselen tok litt lengre tid, men forskningsfunnene var ikke helt til å stole på.

Konklusjonen ble at epidural påvirker ikke lengden på fødselen din.

Litteraturliste

Agrawal, D., Makhija, B., Arora, M., Haritwal, A., & Gurha, P. (2014). The Effect of Epidural Analgesia on Labour, Mode of Delivery and Neonatal Outcome in Nullipara of India, 2011- 2014. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 8(10), 3- 6. doi: 10.7860/JCDR/2014/9974.4930

Cambic, C. R., & Wong, C. A. (2010). Labour analgesia and obstetric outcomes. British Journal of Anaesthesia, 150(S1), 50- 60. doi: 10.1093/bja/aeq311

Fyneface- Ogan, S., Mato, C. N., & Anya, S. E. (2009). Epidural anesthesia: Views and outcomes of women in labor in a Nigerian hospital. Annals of African Medicine, 8(4), 250- 256. doi: 10.4103/1596-3519.59580

Genc, M., Sahin, N., Maral, J., Celik, E., Kar, A. A., Usar, P., . . . Guclu, S. (2015). Does bupivacaine and fentanyl combination for epidural analgesia shorten the duration of labour? Journal of Obstetric and Gynaecology, 35(7), 672- 675. doi: 10.3109/01443615.2014.991299

Grant, G. J. (2015). Neuraxial analgesia and anesthesia for labor and delivery: Drugs. from http://www.uptodate.com

Mousa, W. F., Al- Metwalli, R., & Mostafa, M. (2012). Epidural analgesia during labor vs no analgesia: A comparative study. Saudi Journal of Anaesthesia, 6(1), 36- 40. doi: 10.4103/1658-354X.93055

Nafisi, S. (2006). Effects of epidural lidocaine analgesia on labor and delivery: A randomized, prospective, controlled trial. BMC Anesthesiology, 6(15). doi: 10.1186/1471-2253-6-15

Nesheim, B. I., Bødtker, A. S., Torkildsen, C. F., Bjørnestad, E., & Dahl, V. (2014). Smertelindring. from http://www.legeforeningen.no

Silva, M., & Halpern, S. H. (2010). Epidural analgesia for labor: Current techniques. Local and Regional Anesthesia, 3, 143- 153. doi: 10.2147/LRA.S10237

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: