Er jeg bra nok?

Frustrertkvinne

Nybakte mødre står i en stri strøm av informasjon fra ulike medier. Med den store påvirkningskraften massemedier har vil fremstillingen av for eksempel informasjon, illustrasjonsbilder og idealer i magasiner ha en sentral rolle for hvordan vi oppfatter oss og andre knyttet til morsrollen.

Jordmor Hanne Torp skrev sin masteroppgave i 2014. Masteroppgaven handler om blant annet hvordan magasinet BAM Nyfødt 2013 formidler informasjon og kunnskap til foreldre- med vekt på et feministisk perspektiv.

BAM-magasinene utgis av Mortensens forlag, og distribuerer årlig totalt 240.000 magasiner i fire ulike varianter. Magasinet distribueres gratis i helsevesenets distribusjonskanaler.

Medias påvirkningskraft

Magasiner har til hensikt å hjelpe kvinner til å bli en bedre utgave av seg selv og markedsføringsstrategien er helt bevisst. Hvilke kunnskap som deles, illustrasjonsbilder som brukes eller babyutstyr som reklameres for er nøye planlagt i magasinene for å påvirke deg som leser i en bestemt retning.

Dame

BAM- magasinet kan du få gratis på for eksempel helsestasjonen eller barselavdelingen, noe som kommuniserer at magasinets innhold er ansett for å være helseinformasjon og ikke av kommersiell interesse. Magasinet er ikke formelt godkjent av helsevesenet, men kan tolkes som et mer troverdig magasin fordi det er tilgjengelig på helsestasjonen og/ eller barselavdelingen. Gjennom dette gis utgiver av magasinet en autoritet som innfrir en større tillit til magasinets innhold enn informasjonen som finnes på Internett eller i «mammamagasiner» kjøpt på for eksempel Narvesen.

Den sårbare tiden

Det er viktig at vi har et kritisk blikk og en reflekterende holdning til hvordan magasiner og massekommunikasjon for eksempel fremstiller kvinnekroppen, foreldrerollen eller familiekonstellasjoner.

Ofte er det stereotype fremstillinger som ikke gjenspeiler virkeligheten. Temaer som for eksempel svangerskap, fødsel, barseltid og morsrolle griper dypt inn i kvinnelivet. Dette er områder hvor kvinner selv skal få mene noe, komme til ordet, bestemme og forme hvordan idealene i samfunnet skal dannes, ikke media eller magasinene. Det bør være rom for og vi må verdsette flere enn én type kvinnekropp og én type familiekonstellasjon. Å få frem mangfoldet av kvinner og familier vil være med på å normalisere flere idealer enn det utgiver av BAM- magasinet gjør her.

Venner

Magasinet BAM Nyfødt retter seg mot barselkvinner og barseltiden- en tid som omtales som «vendepunktet» i kvinnelivet. Dette er en tid hvor kvinnen er særlig sårbar for alle sanseinntrykk og åpen for psykologiske endringer.

Den helhetlige analysen av magasinet viser at magasinet har en smal fremstilling av «normalitet». Forekomsten av keisersnitt i 2013 var ca. 17 % og keisersnitt er ikke fremstilt i magasinet. Derimot har magasinet en artikkel om prematur/ for tidlig fødsel og forekomsten av premature fødsler i 2013 var ca. 4 %.

Store grupper nybakte mødre er ikke omtalt i magasinet som for eksempel kvinner som opplever å få syke barn, enslige mødre, lesbiske mødre og kvinner med innvandrerbakgrunn. Disse gruppene vil til sammen utgjør et stort antall lesere av magasinet. Ved å bringe inn et større mangfold både i ulike typer nybakte mødre, familiekonstellasjoner, etniske og kulturelle mangfold vil utgiver sannsynligvis treffe målgruppen enda bedre i fremtiden.

Skrevet av mannlige journalister

Det ble valgt ut tre artikler fra magasinet for å kunne undersøke hvilke idealer som presenteres av kvinnekroppen og familiedannelse. Artiklene er skrevet av mannlige journalister og i artiklene var det mannlige eksperter som uttaler seg om kvinnekroppen som trenger tid etter fødsel, om seksuallivet etter fødsel og om livet med en baby.

I tillegg ble et kåseri valgt hvor en mann uttrykte deilige dager med barselpermisjon.

Kritikken til fremstillingen i magasinet av kvinnekropp, seksualliv og familiedannelse ligger i at menn uttaler seg på kvinners vegne. Det «normale» er den hvite, slanke kvinnekroppen. Samtlige bilder viser en slank kvinnekropp og det er kun to bilder i magasinet som fremstiller kvinner som har en anelse brun hudfarge.

I artikkelen om seksuallivet etter fødsel fremstilles kvinnekroppen i et bilde som et mors: «Ikke forstyrr – ennå». Utgivers humoristiske fremstilling signaliserer at kvinnekroppen ikke er død etter en fødsel, men at det vil ta litt tid før den – kvinnekroppen – blir seksuelt aktiv igjen.

I artikkelen om familiedannelse fremstilles familieidealet som en hvit, heterofil middelklassefamilie. Begge familier er i øvre middelklasse hvor mor og far har høy utdanning og høy inntekt. De representerer områder vest for hovedstaden. I et samfunn med ulike familiekonstellasjoner kan det virke snevert å fremstille familier slik magasinet BAM gjør det.

I kåseriet fremstilles likestilling i et lettfattelig og enkelt konsept som enhver kvinne kan kjenne seg igjen i. Det er fortsatt slik at mor gjør de fleste oppgaver i hjemmet og at far stiller opp på barnas aktiviteter utenfor hjemmet i større grad enn tidligere.

Det smale idealet

Utgiver av magasinet fremstiller tre idealer. Kroppsidealet er den slanke, hvite kvinnekroppen. Familieidealet er den hvite, heterofile middelklassefamilien. Det siste idealet er fremstillingen av det medisinske normale. Dette er stereotype fremstillinger og gjenspeiler ikke det store mangfoldet som representeres i det norske samfunnet i dag.

Magasinet distribueres gratis gjennom helsevesenets distribusjonskanaler. Dette er et etisk dilemma. Fremstillingen viser et svært begrenset mangfold av nybakte mødre og familiekonstellasjoner. Kvinner som leser magasinet kan i verste fall oppleve denne stereotype fremstillingen som diskriminerende.

kvinne

Under svangerskapet og tiden etter fødselen kan du som nybakt mor eller far oppleve sårbarhet og usikkerhet fordi dere befinner dere i en helt ny situasjon. Disse følelsene er helt normalt å føle på. I denne situasjonen har dere kanskje et økt behov for annerkjennelse, støtte, nyttige tips og råd for hvordan ting skal gjøres. Naturligvis vil dere søke rundt på internett, snakke med andre eller lese magasiner og bøker for å finne informasjon slik at alt som bli gjort gjennom svangerskapet eller tiden etter fødselen skal bli så riktig som mulig. Det finnes mye informasjon på dette området, så når dere er på utskikk etter informasjon så vær litt kritisk og reflekter over hvor dere søker informasjon, hva dere leser, hører og forholder dere til.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: