Skal du bli pappa? Litt nyttig info

Farskapserklæring

Når dere får barn er det en del papirarbeid som må gjennomføres og en av tingene dere kanskje må forholde dere til er en farskapserklæring. En farskapserklæring er som navnet tilsier, en dokumentasjon på hvem som er faren til barnet. Fastsetting av farskap og endring av farskap er regulert i lovverket vårt, altså Barneloven (Barnelova, 1981).

Hvem må skrive farskapserklæring?

Er dere separert, ugift eller samboere må en farskapserklæring fylles ut. Farskapet skal erklæres skriftlig.

Far til barnet selv ta initiativet og han har ansvaret for at erklæringen undertegnes og sendes.

Under svangerskapet kan farskapserklæringen fylles ut på svangerskapskontrollen hos jordmor på helsestasjonen, hos fastlegen, på skattekontoret eller hos NAV (Skatteetaten, 2017). Hvis ikke erklæringen er fylt ut før fødsel må erklæringen fylles ut på fødeavdelingen. På fødeavdelingen får dere hjelp av jordmor (Barnelova, 1981; Regjeringa, 2015).

farogsønn

Blir farskapserklæringen fylt ut i svangerskapet markeres dette på helsekortet slik at jordmor på fødeavdelingen ser at dette er gjort tidligere.

Far til barnet må møte opp personlig og fremlegge gyldig legitimasjon når farskapserklæringen skal signeres. Gyldig legitimasjon kan være bankkort, førerkort eller pass. Er far under 18 år gjelder andre regler (Barnelova, 1981; Regjeringa, 2015).

Etter at farskapserklæringen er undertegnet og mor har godkjent erklæringen som gyldig får far en kopi.

Selv om jordmor eller lege sender inn en elektronisk fødselsmelding etter at barnet er født hvor far er oppgitt som far til barnet må i tillegg en farskapserklæring fylles ut. Farskapserklæringen er ikke elektronisk slik fødselsmeldingen er og erklæringen må derfor fylles ut på et spesielt papirskjema.

Hvem trenger ikke å skrive farskapserklæring?

Er dere gift når barnet blir født regnes kvinnens mann som barnets far. Det betyr at dere automatisk får et felles foreldreansvar for barnet som blir født (Skatteetaten, 2017).

Etter fødselen vil jordmor eller lege sende inn en elektronisk fødselsmelding til Folkeregisteret, en melding om at barnet er født. I denne meldingen blir barnets far og mor oppgitt.

Når det gjelder medmor gjelder litt andre regler (Helsenorge, 2017).

Farogbarn

Hva skjer videre?

Rett etter fødselen får barnet et midlertidig fødselsnummer. Etter at Folkeregisteret har mottatt melding om fødsel og skriftlig farskapserklæring vil dere få et brev i posten hvor barnets navn osv. skal oppgis. Denne registreringen kan ta opptil åtte uker (Helsenorge, 2017).

Etter at vi startet med å sende fødselsmeldingen elektronisk, vil mødre få en sms med barnets riktige/ endelige fødselsnummer veldig raskt etter at barnet er født. De fleste får den allerede mens de er på barsel.

Barnets fødselsattest med endelige fødselsnummer og navn-registrering vil skje raskere hvis farskapserklæringen er signert og sendt inn før barnet blir født. Signeres farskapserklæringen under eller etter fødselen vil den bli ettersendt og kommer derfor ikke umiddelbart med på fødselsmeldingen. Derfor vil prosessen ta litt lengre tid (Helsenorge, 2017).

Har dere glemt eller ikke fylt ut farskapserklæring under svangerskapet kan dette gjøres på fødeavdelingen etter at barnet er født. Jordmor vil være behjelpelig med dette, men far har også et ansvar i forhold til at dette blir gjort (Hvattum, 2017).

Litteraturliste

Barnelova. (1981). Lov om barn og foreldre (barnelova).   Retrieved 24.10.2017, from http://www.lovdata.no

Helsenorge. (2017). Farskapserklæring og fødselsmelding. from http://www.helsenorge.no

Hvattum, M. (2017). Jon (40) og samboeren Elin søkte om begges etternavn for datteren deres- svaret ble en overraskelse. from http://www.tv2.no

Regjeringa. (2015). Farskap. from http://www.regjeringen.no

Skatteetaten. (2017). Farskap og foreldreansvar. from http://www.skatteetaten.no

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: