Hva skjer på rutineultralyden?

Ultralyd

Rutineultralyd er noe mange kommende foreldre ser frem til. Om dere ikke har sett barnet i magen på en tidligere ultralyd, vil dette bli første møte med den lille i magen.

Ultralyd og baby

Spente foreldre og tidlig ultralyd

Alle får tilbud om rutineultralyd og dette er et frivillig tilbud. Rutineultralyd gjennomføres i svangerskapsuke 17- 19 (Sosial- og Helsedirektoratet, 2004). Om dere velger å ta i mot tilbudet, kan dere kanskje i forkant av undersøkelsen føle på en blandet følelse av spenning og glede. Spenningen over om «alt er bra» med barnet i magen og gleden over å se barnet.

Noen har kanskje tidligere i svangerskapet vært på ultralyd privat eller tatt blodprøve i utlandet?
Tidlig ultralyd og blodprøve er ikke et offentlig tilbud til alle gravide her hjemme. De som får dette tilbudet, har en økt risiko for å få et barn med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik (Helsedirektoratet, 2019).

Hva skjer på den rutinemessige ultralydundersøkelsen?

Selve undersøkelsen varer rundt 30- 60 minutter og kan forløpe litt forskjellig fra sted til sted. Du kan gjerne ta med deg partner, venn eller familiemedlem på timen.

I grove trekk vil undersøkelsen omfatte:

Helsehistorie og informasjon

Jordmor vil se igjennom de svangerskapspapirene du eventuelt har med deg. Dette kan feks være helsekort eller et skjema med personalia og helseinformasjon du har fylt ut før timen.

I tillegg kan dere bla snakke om din helsetilstand, arvelige sykdommer, om du bruker medisiner, menstruasjonssyklus, tidligere svangerskap/ fødsel osv.

Har du behov for flere ultralydundersøkelser videre i svangerskapet eller annen oppfølging som feks fødselssamtale o.l., kan man avtale dette. Du kan også få informasjon om jordmoroppfølging på helsestasjonen, hvordan du skal kjenne etter liv i magen fremover i svangerskapet, kontaktinformasjon til fødeavdelingen osv.

Ultralyd og baby

Selve ultralydundersøkelsen

Det er ikke enkelt å tyde de grå ultralydbildene, men jordmor som utfører undersøkelsen vil forklare hva som vises på skjermen underveis.

Først må jordmor få et overblikk. Jordmor estimerer livmorstørrelsen og deretter føres ultralydhodet en runde på magen. Da vil man se etter blant annet hvordan barnet ligger, antall barn i magen, fostervannsmengde eller hvor morkaken ligger.

Deretter vil man forsøke å vise barnet i magen frem til kommende foreldre. Kanskje man klarer å få frem et profil- bilde eller bilde av hånd og fot?
Om barnet «gjemmer seg litt» i magen, kan man forsøke å få til et bilde av barnet senere i undersøkelsen.

Så vil barnet undersøkes nøye fra topp til tå. Det er kanskje denne delen av undersøkelsen som er mest spennende.

I de aller fleste tilfeller vil alt være normalt, så langt man kan se på undersøkelsen. Hos 3% kan man finne utviklingsavvik av ulikt omfang og alvorlighetsgrad. Det er dessverre ikke alle utviklingsavvik man kan oppdage på ultralyd, men en god del ser man. Om man finner et avvik, vil videre oppfølging avhenge av avvikets omfang og alvorlighetsgrad. Dette vil man selvfølgelig få nøye informasjon om (Helsedirektoratet, 2011).

Termindatoen

Barnets størrelse måles gjennom tre mål. Ett av hodet, ett av magen og ett av lårbeinet. Fosterets alder regnes ut med bakgrunn i disse målene og din menstruasjonssyklus, deretter settes en termindato. Har du blitt gravid ved hjelp av feks assistert befruktning, vil termindatoen beregnes på en litt annen måte.

Visste du at kun 6% føder på selve termindatoen. Å bli født til termin, betyr ikke bare selve termindatoen, men strekker seg fra 21 dager før til 14 dager etter termindato (Helsedirektoratet, 2011).

Ultralyd og ultralydbilder

Barnets kjønn

Mange vil også vite hvilke kjønn barnet er. Dette kan man evt forsøke å se på mot slutten av undersøkelsen, etter at barnet er undersøkt.

3D- bilder

Den siste tiden har også 3D- bilder av barnet blitt populært. Disse bildene vil være et supplement til de gråaktig bildene. I tillegg er det ikke alle som har utstyr eller trening i å ta slike bilder. Så blir det aktuelt med et 3D- bilde, vil dette være en bonus etter selve ultralydundersøkelsen .

Litteraturliste

Helsedirektoratet. 2011. Informasjon om ultralyd i svangerskapet. Oslo: Helsedirektoratet. www.helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet. 2019. Fosterdiagnostikk. www.helsenorge.no

Sosial- og Helsedirektoratet. 2004. Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet. Bruk av ultralyd i den alminnelige svangerskapsomsorgen og i forbindelse med fosterdiagnostikk. www.helsedirektoratet.no

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: