Hvor lenge er dere på sykehuset etter fødselen?

Liggetid på sykehuset etter fødsel

Lurer du på hvor mange dager det er vanlig å bli på sykehuset etter fødselen?

Etter fødselen blir dere vanligvis noen timer på fødeavdelingen, før dere flyttes til barselavdelingen eller – hotellet.

Du kan lese mer om hva som skjer de første timene etter fødselen HER.

Hvor lenge dere blir på barsel vil variere avhengig av blant annet mor og/ eller barnets tilstand.

Generelt vil flergangsfødende ha et kortere opphold på barsel enn førstegangsfødende. I 2017 var flergangsfødende i gjennomsnitt 2,4 døgn på sykehuset, sammenliknet med førstegangsfødende som hadde 3,2 døgn (Askeland, 2018).

Har du mange spørsmål når det kommer til kroppen din etter fødselen? Kanskje du finner svaret på noen av dem HER.

Gjennomsnittlig vil mor og barn ligge 2,8 døgn på sykehuset etter fødselen (Askeland, 2018).

Liggetid på sykehuset etter fødselenFOTO: Privat (C)

Når vi er inne på liggetid på sykehuset etter en fødsel, har denne tiden blitt redusert gradvis gjennom årene. I 1999 var faktisk liggetiden hele 4,1 døgn, etter dette har den blitt redusert til 3,1 døgn i 2008 og 2,8 i 2017 (Askeland, 2018).

Noen kvinner velger å reise hjem timer etter fødselen, mens andre har behov for mer en disse 2,8 døgnene på barsel av ulike grunner. Kanskje du for eksempel har behov for ammeveiledning, tett oppfølging av barnet, du kan ha født for tidlig, vært igjennom et keisersnitt eller hatt komplikasjoner under fødselen.

Mor og barn blir fortløpende vurdert under barseloppholdet, i forhold til om det er behov for flere liggedøgn der. Etter utskrivelsen fra sykehuset vil helsestasjonen og innimellom sykehuset følge dere opp videre.

Litteraturliste

Askeland, O. M. (2018). Liggetid i barsel- ny statistikk fra medisinsk fødselsregister. Fødselsnytt nr. 2018. from http://www.fhi.no

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: