Jeg har ikke barn selv

Jente

Jeg har stadig reflektert over om min unge alder og manglende egenerfaring fra å ha barn selv, kan påvirke min yrkesutøvelse som jordmor.

Vil du som fødekvinne finne støtte i at jordmor har født selv?

Jeg har tenkt at kanskje noen kvinner finner støtte i at jordmoren har født barn selv, opplevd for eksempel rier, morskjærlighet, ammeutfordringer eller hormonelle svingninger?

Jeg tror en del av disse erfaringene kan være gode å ha med seg i sin hverdag som jordmor, men ikke nødvendigvis alltid. Under jordmorutdanningen ble det lagt vekt på at studentene som hadde født selv skulle bearbeide sin egen fødselsopplevelse. Hensikten med det var at om du hadde en positiv eller negativ opplevelse så skulle ikke den tas med inn i møte med fødekvinnen.

Øyne

Mitt inntrykk er at både svangerskapet, fødselen, barseltiden og overgangen til å bli mor oppleves forskjellig fra kvinne til kvinne. Det er ingen fasit. Som jordmor må jeg være ydmyk, ta utgangspunkt i hver enkelt kvinne og møte henne der hvor hun er. Jeg kan ikke sammenlikne kvinnene med hverandre eller meg selv.

Jeg ønsker barn selv en gang i fremtiden, men nå er mitt viktigste fokus å hjelpe andre kvinner i å få en så god svangerskap-, fødsels- og barselopplevelse som mulig. Jeg føler meg privilegert og beriket som har en så flott jobb. Ingen arbeidsdag er lik- Jordmoryrket er så levende og spennende.

%d bloggere liker dette: