Kontakt

Lurer du på noe, eller har du et tema du ønsker JordmorNytt skal skrive om? Har du ris eller ros?
Eller kanskje du bare ønsker å kontakte JordmorNytt? Fyll ut skjemaet under eller send e-post til jordmornytt@gmail.com.

Din epost vil ikke bli gitt videre.