Litt endringer i permisjonstiden

Endring i permisjonstiden

Denne sommeren skjer det endringer i permisjonstiden og hvordan den kan fordeles mellom foreldrene.

Når du skal bli forelder er dette med permisjon noe du må forholde deg til. Før du tar et dypdykk ned i all den informasjonen som finnes, lurer du kanskje på:

Hvor mye permisjon har jeg krav på? Har jeg opparbeidet med rett til permisjonspenger? Hvordan skal vi fordele tiden mellom oss som forelder? Hvor lenge kan jeg få permisjon? Hvordan eller når skal jeg søke?

Dette er spørsmål som kanskje dukker opp når du tenker på permisjonstiden. Du kan finne mye informasjon om dette på internett og her gjelder det å holde tunga rett i munnen så ikke man går helt i surr.

Blant mye informasjon, så kommer det nå en endring i permisjonsfordelingen denne sommeren, nemlig en økning av mødre- og fedrekvoten.

Pappadatter

Pappa og medmor sin permisjonstid

Frem til nå har pappaens del av permisjonstiden vært på 10 uker. 10 uker gjelder fortsatt for alle fødsler som skjer frem til 30. juni 2018 (NAV, 2018a).

Fra og med 1. juli 2018 skjer det en endring og fedrekvoten økes til 15 uker. Det samme gjelder for medmor (NAV, 2018a).

Hvis ikke pappa eller medmor ønsker eller kan benytte seg av disse 15 ukene, vil de forsvinne ved mindre det er noen spesielle grunner for at mamma kan ta over ukene. Hvis mamma skal overta pappa eller medmor sine permisjonsuker, må dette søkes om (NAV, 2018a).

Skal du bli pappa? Da kan du få mer nyttig og praktisk informasjon ved å trykke HER.

Gravid

Mamma sin permisjonstid

Din permisjonstid som mamma endres også fra 10 til 15 uker fra og med 1. juli 2018.

Både du som mamma, pappa eller medmor kan benytte de tildelte ukene i foreldrepengeperioden, men ukene før termin og de første seks ukene etter fødselen er forbeholdt deg som mamma.

Permisjonstiden som kan deles

Så har vi noe som heter fellesperioden og i denne perioden kan dere som foreldre fordele tiden som dere vil.

Dere kan velge mellom en permisjonstid med 100% utbetaling/ ”lønn” over 49 uker eller 80% utbetaling/ ”lønn” over 59 uker. Det er disse ukene som kalles foreldrepengeperioden (Nav, 2018b).

Så når mamma- og pappa-/ medmorukene (15 + 15 uker) og de tre ukene før termin er trukket fra, blir perioden som kan deles på 16 uker med 100% utbetaling/ ”lønn” eller 26 uker med 80% utbetaling/ ”lønn”. Det er disse ukene som kalles fellesperioden (Nav, 2018b).

Baby

Uenigheter rundt endringene

Det har vært uenigheter mellom politikerne i forhold til endringer i permisjonsfordeling. Noen partier har ønsket å fjerne hele pappapermen eller at familien skal få velge fritt hvordan tiden skal fordeles, mens andre har ønsket å øke den. De partiene som har ønsket at pappapermen skal økes, formidler at dette vil være et viktig likestillingstiltak hvor fedre skal få mer tid sammen med barnet (Hellesnes & Sættem, 2018).

Endringene som skjer 1. juli denne sommeren, fører til at permisjonens fellesperioden blir kortere. Det blir færre uker som kan deles mellom foreldrene, ettersom fedrekvoten øker og ”spiser” uker fra fellesperioden.

Som et resultat av at fellesperioden blir mindre, vil du som mamma få mindre tid sammen med barnet.

Dette har vært omdiskutert blant fagfolk, med tanke på at ammefrekvensen kan gå ned som en konsekvens av denne endringen. I tillegg er det jo mange mammaer som ammer og som ønsker å følge de nasjonale ammerådene. Dette innebærer at de trenger mer tid sammen med barnet, som igjen kan føre til at flere mødre ender opp med å ta ut ulønnet permisjon (Taalesen & Island, 2018).

Tross flere diskusjoner, enigheter og uenigheter, kommer det en endring i permisjonsfordelingen denne sommeren.

Hva tenker du om at fedrekvoten økes?

Litteraturliste

Hellesnes, K., & Sættem, J. B. (2018). Nå vil regjeringen øke pappapermen.

NAV. (2018a). Fedrekvote (pappaperm), mødrekvote og fellesperiode. from http://www.nav.no

Nav. (2018b). Foreldrepengeperioden. from http://www.nav.no

Taalesen, H., & Island, C. (2018). Frykter ny permisjon går ut over barn og mor.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: