Naturlig smertelindring under fødselen

Naturlig smertelindring under fødselen

Naturlig eller ikke- medikamentell smertelindring, er dette noe for deg? De forventninger, ønsker eller innstilling du har til smertelindring under fødselen kan påvirke hvilke type smertelindring du velger og hva du tenker i forhold til fødselssmerte.

Noen kvinner ønsker å føde mest mulig naturlig, mens andre har et klart ønske om epidural. Noen har tenkt nøye igjennom hva de ønsker av smertelindring, mens andre tar det litt som det kommer.

Det er ingenting som er mer riktig enn noe annet her- det er din fødsel og ditt valg. Jordmor er der for deg, veileder og støtter underveis for å tilstrebe at du får en så god fødselsopplevelse som mulig.

Hadde vi visst hvordan din fødsel hadde blitt i forkant ville kanskje valgene blitt enklere for deg, men vi vet for eksempel ikke hvor lang tid din fødsel vil ta, hvordan forløpet blir, hvordan barnet i magen har det underveis eller hvordan du opplever riene. En fødsel er uforutsigbar og det er nødvendig med forløpende vurderinger underveis.

Det er kjempefint at du har forventninger til fødselen og gjort deg noen tanker om smertelindring i forkant. Ikke bli lei deg eller skuffet om ting ikke ble helt slik du hadde sett for deg. Din fødsel er unik og du kan ikke sammenlikne deg med andre. Fokuser heller på at du har gjennomført et svangerskap, en fødsel og satt et barn til verden, tenk hvor sterk du er!

Ikke- medikamentell smertelindring kan være et godt alternativ å prøve før du velger for eksempel epidural. Flere av metodene kan du bruke hjemme før du kommer til fødeavdelingen. Ikke- medikamentell smertelindring betyr smertelindring uten medisiner. Fordelen med ikke- medikamentell smertelindring er at du slipper å være tilkoblet overvåkningsapparater under fødselen. Du kan bevege deg fritt og jordmor vil lytte til barnet ditt regelmessig. Forutsetningene for dette er at du og barnet i magen ikke har noen risikofaktorer før fødselen og under fødselsforløpet som krever ekstra overvåkning.

Hvilke typer ikke- medikamentell smertelindring som har best effekt oppleves forskjellig fra kvinne til kvinne. Du kan prøve ulike alternativer for å se hva som er best for deg. Jordmor vil gi deg veiledning, informasjon og støtte underveis.

Effekten av ikke- medikamentell smertelindring er forsket mye mindre på enn medikamentell smertelindring. Selv om enkelte metoder har dårlig dokumentert effekt så kan det være en god metode for deg allikevel. Ikke- medikamentell smertelindring er enkelt og trygt å bruke (Jones et al., 2012).

Kanskje noen av disse metodene passer for deg?

Akupunktur

Tynne nåler settes bestemte steder på kroppen din avhengig av hvilke effekt man ønsker å oppnå. Akupunktur kan blant annet virke beroligende, avslappende, smertelindrende, fremme bedre rier eller hjelpe morkaken til å løsne etter at barnet er født. Hvordan type akupunktur du får tilpasses deg, dine behov og hvor du er i fødselsforløpet.

For at en jordmor skal kunne sette akupunktur må hun ha tatt en tilleggsutdannelse. Mange jordmødre har denne utdannelsen, men ikke alle.

Forskning viser at akupunktur kan redusere forekomsten av keisersnitt og forløsning med vakuum/ tang. Behandlingen er trygg og har sjeldent bivirkninger. Akupunktur kan virke smertelindrende og redusere bruken av medikamentell smertelindring. Forskning fremhever nødvendigheten av videre forskning på området (Nesheim, Bødtker, Torkildsen, Bjørnestad, & Dahl, 2014; Smith, Collins, Crowther, & Levett, 2011).

Akkupunktur

Lystgass

En maske plasseres over nese/ munn og du puster i denne mens rien er tilstede. Masken fjernes etter at rien er over. Du styrer masken selv. Lystgass gir rask effekt og skilles raskt ut igjen fra kroppen din. Dette er en trygg behandling uten bivirkninger. Noen kan oppleve kortvarig kvalme, oppkast og svimmelhet. Den smertelindrende effekten av lystgass er usikker (Nesheim et al., 2014).

Allikevel kan noen kvinner ha god effekt av lystgass. Årsaken til dette kan være et økt fokus på pusten og at masken kan fungere som en trygghet. Det er viktig at masken tas i bruk med en gang rien starter slik at effekten av lystgassen er tilstede når rien er på topp. Lystgass kan brukes under åpningstiden, men når barnet skal presses ut legges masken bort slik at du kan fokusere fult og helt på jobben du skal gjøre. Jordmor vil veilede deg i hvordan du skal bruke masken for best mulig effekt.

Det er ikke alle fødeavdelinger som har lystgass. Har du veldig lyst til å prøve lystgass så sjekk ut i forkant av fødselen om fødeavdelingen tilbyr dette.

Vann og varme

Du kan bruke vann og varme under fødselens åpningsfase og utdrivningsfase (når barnet skal presses ut). Du kan for eksempel ligge i et badekar, bruke dusj eller varmeposer/ -flaske. Pass på at du ikke blir for varm eller brenner deg. Blir du for varm kan dette påvirke barnet uheldig. Vann som smertelindring kan fremme avslapning, bedre rier, økt sirkulasjon i livmoren, redusert bruk av medikamentell smertelindring og en kortere åpningsfase (Cluett & Burns, 2013; Nesheim et al., 2014).

Før en jordmor kan forløse i vann må hun ta et kurs og gjennomføre flere vannfødsler under veiledning. Jordmor vil legge alle forholdene til rette for at det er trygt å føde i vann. Vurderer jordmor noe som helst risiko forbundet med vannfødsel vil du bli tatt opp av badekaret. Barnet i magen blir regelmessig overvåket for å forsikre oss om at alt er bra. Ønsker du å føde i vann må du og ditt barn ikke ha noen risikofaktorer. Det er jordmor som bestemmer om du får lov til å føde i vann. Risikovurdering av deg og ditt barn gjøres når du kommer inn på fødeavdeling og fortløpende gjennom fødselen.

Avslapning og yoga

Avslapning/ yoga kan fremme en naturlig fødsel, virke smertelindrende og øke din tilfredshet under fødselen. Smertelindringsmetoden kan redusere forekomsten av forløsning med vakuum/ tang (Smith, Levett, Collins, & Crowther, 2011). Avslapning/yoga handler mye om hvordan du skal puste, bevege og avspenne kroppen din.

I dag finnes det mange som tilbyr yoga- og fødselsforberedende kurs for gravide. På disse kursene kan du lære ulike puste- og avslapningsteknikker.

Mindfullness

Massasje

Partneren din kan for eksempel massere eller klemme på de stedene smerten sitter. Noen kvinner opplever dette som behagelig og avslappende under fødselen, mens andre ønsker å være helt i fred. Du kan for eksempel bruke massasjeoljer som har en beroligende duft. Massasje er en trygg behandling uten bivirkninger. Forskning formidler at massasje kan lindre smerte, fremme avslapning og trygghet (Nesheim et al., 2014; Smith, Levett, Collins, & Jones, 2012).

 TENS (transkutan nervestimulering)

Et spesielt apparat kobles på kroppen din ved hjelp av klistrelapper. Vanligvis settes det fire klistrelapper i korsryggen din. Apparatet gir små støt, du styrer apparatet selv og velger intensitet og hyppighet på støtene. Apparatet skrus på når rien begynner og slås av når rien er ferdig.

TENS regnes som en trygg behandling uten bivirkninger (Bedwell, Dowswell, Neilson, & Lavender, 2011). Metoden kan virke smertelindrende, forkorte fødselens varighet og fremme en bedre fødselsopplevelse (Sever & Akyüz, 2015). En annen studie konkluderer med minimal effekt og at TENS er lite forsket på. Selv om forskning viser ulike funn rundt effekt kan det allikevel for noen kvinner ha god effekt (Bedwell et al., 2011; Nesheim et al., 2014).

Hvis du er interessert i å prøve TENS spør på fødeavdelingen om de har slike apparater.

Steriltvannspapler

Små doser sterilt vann settes rett under huden der du har vondt. Denne metoden kalles også ”vepsestikk” fordi det svir intenst ca. 30 sekunder etter at paplene er satt. Paplene settes raskt og gjerne under en ri. Mekanismen bak denne smertelindringsmetoden er at kroppen aktiverer sitt eget smertelindringssystem (Nesheim et al., 2014). Steriltvannspapler er en trygg behandling uten bivirkninger. Forskning viser ingen smertelindrende effekt ved bruk av steriltvannspapler (Derry, Straube, Moore, Hancock, & Collins, 2012). Allikevel ser vi i praksis at noen kvinner har stor nytte av denne smertelindringsmetoden.

Kontinuerlig tilstedeværelse

Kontinuerlig tilstedeværelse under fødsel av for eksempel jordmor, doula, partner eller venninne fremmer en normal fødsel, mindre bruk av medikamentell smertelindring, økt tilfredshet hos kvinnen, kortere fødselsforløp og høyere Apgar- score hos det nyfødte barnet (Hodnett, Gates, Hofmeyr, & Sakala, 2013).

Tilstedeværelse kan fremme kvinnens opplevelse av trygghet, støtte og ivaretakelse, som er viktig igjennom fødselen. Opplever kvinnen trygghet kan stress reduseres, som igjen har flere positive effekter på fødselsforløpet.

Hender

Litteraturliste

Bedwell, C., Dowswell, T., Neilson, J. P., & Lavender, T. (2011). The use of transcutaneous electrial nerve stimulation (TENS) for pain relief in labour: a review of the evidence. Midwifery, 27(5), 141- 148. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2009.12.004

Cluett, E. R., & Burns, E. (2013). Immersion in water in labour and birth. Sao Paulo Medical Journal, 131(5). doi: http://dx.doi.org/10.1590/1516-3180.20131315T2

Derry, S., Straube, S., Moore, A. R., Hancock, H., & Collins, S. L. (2012). Intracutaneous or subcutaneous sterile water injection compared with blinded controls for pain management in labour. Cochrane Databse of Systematic Reviews(1). doi: 10.1002/14651858.CD009107.pub2

Hodnett, E. D., Gates, S., Hofmeyr, J. G., & Sakala, C. (2013). Continuous support for women during childbirth. Cochrane Databse of Systematic Reviews(7). doi: 10.1002/14651858.CD003766.pub5

Jones, L., Othman, M., Dowswell, T., Alfirevic, Z., Gates, S., Newburn, M., . . . Neilson, J. P. (2012). Pain management for women in labour: an overview of systematic reviews. Cochrane Pregnancy and Childbirth Group(3). doi: 10.1002/14651858.CD009234.pub2

Nesheim, B. I., Bødtker, A. S., Torkildsen, C. F., Bjørnestad, E., & Dahl, V. (2014). Smertelindring. fra http://www.legeforeningen.no

Sever, N., & Akyüz, A. (2015). Assessment of Efficiency of the Use of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation in Labor Pain Relief. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 44(s1), S70-S70. doi: 10.1111/1552-6909.12645

Smith, C. A., Collins, C. T., Crowther, C. A., & Levett, K. M. (2011). Acupuncture or acupressure for pain management in labour. cochrane Pregnancy and Childbirth Group(7). doi: 10.1002/14651858.CD009232

Smith, C. A., Levett, K. M., Collins, C. T., & Crowther, C. A. (2011). Relaxation techniques for pain management in labour. Cochrane Databse of Systematic Reviews(12). doi: 10.1002/14651858.CD009514

Smith, C. A., Levett, K. M., Collins, C. T., & Jones, L. (2012). Massage, reflexology and other manual methods for pain management in labour. Cochrane Pregnancy and Childbirth Group(2). doi: 10.1002/14651858.CD009290.pub2

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: