Om JordmorNytt

Jeg heter Victoria, og ble ferdig utdannet jordmor 26 år gammel. Jordmorutdannelsen min gikk over to år, og ledet til en mastergrad. Etter å ha jobbet som jordmor noen år, gjennomførte jeg ultralydutdanningen for jordmødre på NTNU i Trondheim.

Gjennom studietiden leste jeg, i tillegg til pensum en del forskningsstudier. Jeg har alltid interessert meg for forskning som er spennende og ikke minst utfordrende å lese.

Jordmorpraksis bygger blant annet på forskning. Enkelt fortalt så bidrar forskning til at vi lærer mer om svangerskapet, barnet i magen, fødselen, barseltiden, prevensjon og det nyfødte barnet.

JordmorNytt er en hjemmeside som formidler forskningsbasertkunnskap innenfor ulike jordmor-relevante temaer på en enkel og forståelig måte. I tillegg vil jeg i JordmorNytt skrive en blogg hvor blant annet tips, råd, tanker, kunnskap, erfaring eller refleksjoner fra jordmorlivet deles.

Mitt mål med JordmorNytt er at du som leser finner forskningsbasert kunnskap som interessant, og ønsker å tilegne deg mer kunnskap om temaene som jeg tar opp, slik at du som leser vil få mer kunnskap, trygghet og forståelse.

Økt kunnskap om for eksempel fødsel kan kanskje ruste deg til å ta valg som ivaretar og er mer riktig for deg.

Du som leser må gjerne sende inn tips, spørsmål eller temaer som du ønsker at JordmorNytt skal skrive om.

 

God lesing.