Ansvarsfraskrivelse for JordmorNytt.no

Papir

JordmorNytt forsøker å formidle god og oppdatert informasjon som er hentet fra pålitelige kilder. Allikevel kan ikke JordmorNytt garantere at all informasjon på hjemmesiden er fullstendig, tilstrekkelig, nøyaktig eller oppdatert. JordmorNytt kan inneholde unøyaktigheter eller feil. JordmorNytt kan ikke erstatte den oppfølging, rådgivning, veiledning, behandling, utredning eller informasjon gitt av din jordmor, fastlege, gynekolog eller annet helsepersonell. Informasjonen kan oppdateres og endres uten varsel.

JordmorNytt påtar seg ingen ansvar for skade på utstyr, virus, nettsteder eller informasjon du får tilgang til fra/ via JordmorNytt. JordmorNytt fraskriver seg alt ansvar for hjemmesidens innhold og bruken av det. Du bruker JordmorNytt på egen risiko.

 

Ønsker du at JordmorNytt skal slette eller endre noen form for informasjon eller tekst på hjemmesiden, ta kontakt via mail: jordmornytt@gmail.com