Smertelindring hos nyfødte

Smertelindring hos nyfødte

Et nyfødt barn kan kjenne smerte på samme måte som oss eller enda mer intenst.

Dette inkluderer nyfødte barn både før og til termin. I denne teksten rettes fokuset mot barn født til termin.

Etter fødselen blir barnet utsatt for nødvendige og smertefulle prosedyrer. Prosedyrene kan omfatte:

Sprøyte med K- vitamin, vaksinasjon, Følling test (blodprøve), blodsukkermåling og lignende.

Barnet ditt kan også ha blitt født ved hjelp av vakuum eller tang. Fødsel ved hjelp vakuum eller tang kalles instrumentell forløsning og kan i enkelte tilfeller medføre smerter hos barnet de første dagene etter fødsel.

Når vi vet at et nyfødt barn opplever smerte er kunnskap om smertelindring viktig. Du som forelder er en viktig ressurs for å oppdage smerte hos ditt barn og utføre tiltak for å smertelindre ditt barn (Harris et al., 2016).

Smertelindring uten medisiner

  • Øyekontakt
  • Kjent stemme (snakke til barnet, synge)
  • Hold rundt barnet med trygge hender
  • Samle barnet med tøy (tepper og lignende)
  • Hudkontakt med mor frembringer en kjent lukt og hennes varme hud virker beroligende på barnet
  • Massasje, lett stryking
  • Amming (barnet må suge effektivt og mor må ha melk)
  • Skifte bleie om den er full
  • Sult? Gi barnet mat
  • Har barnet normal kroppstemperatur? (36,5- 37,5 grader)

Tiltakene iverksettes ca. 15 minutter før smerteprosedyre. Effekten av tiltakene er blant annet økt trygghet, redusert stress og smerteopplevelse under prosedyren (Harrison et al., 2014).

Nyfødt

I neste avsnitt vil jeg omtale smertelindring med sucrose. Andre medisiner som Paracet og Morfin blir ordinert av barnelege etter barnets behov. Paracet er det vanligste legemiddelet som brukes på en barselavdeling. For best absorpsjon skal Paracet helst tas via munnen.

Sucrose eller sukkervann legges på barnets tungespiss/ fremre del av tungen ca. 2 minutter før smerteprosedyre. Barnet må deretter suge effektivt enten på en smokk eller finger. På den måten aktiveres endorfinreseptorer, som fungerer som kroppens eget smertelindringssystem. Sucrose gis ved hjelp av en engangssprøyte (uten spiss). Doseringen avhenger av hvilken effekt barnet får, men normal dosering er 0,5 ml til terminbarn. Dosen kan gjentas etter 5- 7 minutter om ikke tilfredsstillende effekt.

Forskning viser en reduksjon i gråt under smerteprosedyrer ved bruk av sucrose som smertelindringsmetode.

Sucrose skal kun brukes før smertefulle prosedyrer, ikke erstatte morsmelk eller morsmelkerstatning. Sucrose påvirker ikke ammingen eller barnets blodsukker da det gis i så små mengder (Kassab, Foster, Foureur, & Fowler, 2012; Stevens, Yamada, Lee, & Ohlsson, 2013).

Litteraturliste

Harris, J., Ramelet, A. S., Dijk, M. V., Pokorna, P., Wielenga, J., Tume, L., . . . Ista, E. (2016). Clinical recommendations for pain, sedation, withdrawal and delirium assessment in critically ill infants and children: an ESPNIC position statement for healthcare professionals. Intensiv Care Med., 42. doi: 10.1007/s00134-016-4344-1

Harrison, D., Reszel, J., Bueno, M., Sampson, M., Shah, V. S., Taddio, A., . . . Turner, L. (2014). Breastfeeding for procedural pain in infants beyond the neonatal period (Protocol). Cochrane Libary. Cochrane Databse of Systematic Reviews(8). doi: 10.1002/14651858.CD011248.

Kassab, M., Foster, J. P., Foureur, M., & Fowler, C. (2012). Sweet- tasting solutions for needle- related procedural pain in infants one month to one year of age (Review). Cochrane Libary. Cochrane Databse of Systematic Reviews(12). doi: 10.1002/14651858.CD008411.pub2

Stevens, B., Yamada, J., Lee, G. Y., & Ohlsson, A. (2013). Sucrose for analgesia in newborn infants undergoing painful procedures (Review). Cochrane Libary. Cochrane Databse of Systematic Reviews(1). doi: 10.1002/14651858.CD001069.pub4

%d bloggere liker dette: