Stell av navlesnorstumpen

Stell av navlesnorstumpen

Hvordan skal du behandle navlesnorstumpen på best mulig måte etter fødselen.

Hvorfor lukter den så vondt og når faller den av?

Etter at barnet er født og pulsasjonen i navlesnoren har opphørt klippes navlesnoren over slik at barnet blir separert fra morkaken. Navlesnorstumpen er ca. 2- 3 cm lang og stenges av med en gummistrikk eller plastklemme.

De første dagene etter fødselen er navlesnorstumpen lys i fargen og geleaktig i konsistensen, videre skrumper den inn, blir hard og mørkere i fargen. Det er normalt at den kan lukte vondt før den faller av. Navlesnorstumpen faller av etter ca. 5- 15 dager.

Forskning viser at navlesnorstumpen skal behandles tørt og den faller raskere av når den behandles slik. Det kan forekomme noe mer lukt og væsking fra området, noe som er en normal del av separasjonsprosessen. Det er heller ikke påvist økt forekomst av infeksjon under en slik behandling. Tørr behandling av navlesnorstumpen er anbefalt i land hvor fødsel skjer under hygieniske omgivelser, som i for eksempel Norge (Karumbi, Mulaku, Aluvaala, English, & Opiyo, 2013; Quattrin et al., 2016; WHO, 2012).

Navlesnorstumpen løsner gradvis og under denne prosessen kan det oppstå blodrester eller sekret/ væske innerst mot barnets hud. Dette kan vaskes bort med rent vann. Rengjøring med desinfiserende produkter som Klorhexidin kan forstyrre bakteriefloraen rundt navleområdet som skal bidra til tilheling og separasjon av navlesnorstumpen (Hughes, 2011).

Navlesnorstumpen faller ikke raskere av ved bruk av Klorhexidin (Hsu et al., 2010).

Selv om navlesnorstumpen skal behandles tørt kan du bade barnet ditt. Små badeøkter ett par ganger i uken går helt fint. Navleområdet holdes tørt og luftig etter bading (Kuller, 2014).

Bade

Ofte lurer foreldre på om det har oppstått infeksjon i navlesnorstumpen. Infeksjon i navlesnorstumpen er sjeldent i vårt land hvor de hygieniske forholdene er bra. Typiske tegn på infeksjon er at huden rundt barnets navle blir rød, hoven, smertefull og det dannes rikelig med puss. Barnet kan også få feber (kroppstemperatur over 37,5 grader) eller unormal atferd som for eksempel slapphet, nedsatt appetitt, unormal gråt og lignende. Du som forelder kjenner barnet ditt best og ser forandringer i barnets atferd. Er du usikker på om det har oppstått infeksjon bør du kontakte helsepersonell for et tilsyn (WHO, 2012).

Litteraturliste

Hsu, W. C., Yeh, L. C., Chuang, M. Y., Lo, W. T., Cheng, S. N., & Huang, C. F. (2010). Umbilical separation time delayed by alcohol application. Annals of tropical paediatrics, 30(3), 219- 223. doi: 10.1179/146532810X12786388978643

Hughes, K. (2011). Neonatal skin care: Advocating good practice in skin protection. British Journal of Midwifery, 19(12), 773-775. doi: 10.12968/bjom.2011.19.12.773

Karumbi, J., Mulaku, M., Aluvaala, J., English, M., & Opiyo, N. (2013). Topical Umbilical Cord Care for Prevention of Infection and Neonatal Mortality. Pediatr Infect Dis J., 32(1), 78- 83. doi: 10.1097/INF.0b013e3182783dc3

Kuller, J. M. (2014). Update on Newborn Bathing. Newborn and Infant Nursing Reviews, 14(4), 166-170. doi: 10.1053/j.nainr.2014.10.006

Quattrin, R., Lacobucci, K., De Tina, A. L., Gallina, L., Pittini, C., & Brusaferro, S. (2016). 70% Alcohol Versus Dry Cord Care in the Umbilical Cord Care. A Case- Controll Study in Italy. Medicine (Baltimore), 95(14). doi: 10.1097/MD.0000000000003207

WHO. (2012). Maternal, newborn, child and adolescent health approved by the WHO guidelines review committee. Recommendations on newborn health.   Retrieved Mars 6., 2017, from http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/guidelines-recommendations-newborn-health.pdf

%d bloggere liker dette: