Student under fødselen

Student under fødsel

Mange sykehus har studenter på fødeavdelingen store deler av året.

Det kan være jordmorstudenter, barnepleierstudenter eller legestudenter.

Av disse studentene er det naturligvis jordmorstudentene som er mest på fødeavdelingen gjennom sin utdannelse.

Student under fødselen diskuteres på forum på internett og det er faktisk en del kvinner som ikke ønsker å ha med seg student under fødselen sin. Årsaken til dette kan variere fra kvinne til kvinne. I dette innlegget skal JordmorNytt skrive litt om hva det innebærer å ha med seg en jordmorstudent under fødselen.

For å bli jordmor må du først ta en bachelorgrad i sykepleie, jobbe ett år som sykepleier også ta en mastergrad i jordmorfag. Utdannelsen tar seks år om du studerer i Norge. Store deler av jordmorutdannelsen består av praksis, studenten må ta i mot et bestemt antall barn, kjenne på gravide mager, gjennomføre svangerskapskontroller, vurdere barnets tilstand inne i magen, sy rifter, øve på støtteteknikker osv. for å bli en god jordmor etter endt utdannelse.

Jordmorstudenten blir fulgt tett opp av faste jordmødre på fødeavdelingen som vurderer og evaluerer studentens arbeid hele tiden. En jordmorstudent vil ikke gjøre noe hun ikke er kompetent til uten tett oppfølging og veiledning av en jordmor.

Hvis du får student under fødselen er det også en jordmor tilstede. Jordmoren har ansvaret, mens studenten kan for eksempel gjøre vurderinger, undersøkelser og kanskje ta i mot barnet under veiledning hvis hun er klar for det.

Løvetann

Jordmorstudenten vil ha full fokus på deg under fødselen. En jordmor kan ha ansvar for flere kvinner i tillegg til deg. Det hindrer jordmor i å være tilstede hos deg hele tiden. Jordmorstudenten vil som oftest bare ha en kvinne av gangen og har mulighet til å følge deg tett opp under fødselen.

Du skal heller ikke glemme at en jordmorstudent er sykepleier fra før. Kanskje studenten har jobbet som sykepleier i mange år før jordmorutdannelsen? Det vil si at det er mange arbeidsoppgaver under en fødsel som studenten kan fra før.

Kanskje du får en student som har kommet langt i utdannelsen sin, som har tatt i mot mange barn og er kjempeflink?

Det er jo dessverre slik at hvis få eller ingen fødekvinner ønsker student under fødsel vil ikke nye jordmødre utdannes. Vi er faktisk helt avhengig av at jordmorstudenter får være med på fødsler for å bli ferdig utdannet. Det er helt forståelig at du som fødekvinne opplever usikkerhet og sårbarhet under en fødsel.

Jordmor og jordmorstudenten er der for deg, de vil respektere deg og dine grenser. Er det noe spesielt du gruer deg til så snakk med jordmoren din når du kommer til fødeavdelingen.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: