Vold i svangerskapet

Vold i svangerskapet

Vold i nære relasjoner eksisterer i alle samfunn og i alle deler av befolkningen. Vold anses som en av de største truslene mot god svangerskapshelse (Folkehelseinstituttet, 2015; Sarkar, 2008).

I 2014 fikk Norge nye nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen. Der hevdes det at hver fjerde kvinne har vært utsatt for vold og om lag 4 % av alle gravide i Norge har opplevd vold under svangerskapet (Helsedirektoratet, 2014).

Vold i svangerskapet

Vold er dermed en av de største truslene mot god svangerskapshelse, større enn risikoen for svangerskapsforgiftning (Folkehelseinstituttet, 2015), og dermed et problem helsepersonell i svangerskapsomsorgen må ha fokus på.

Vold og konsekvenser for svangerskapet

Jordmor Mona Engjom Reiten skrev om vold i svangerskapet i sin masteroppgave. Masteroppgaven hennes gir oss mer informasjon og kunnskap om hvordan intim partnervold kan påvirke det ufødte barn. Mona deler sin kunnskap med oss.

Vold i svangerskapet

Forskning viser en sammenheng mellom vold i nære relasjoner og dårlige utfall av svangerskapet (Sharps, Laughon, & Giangrande, 2007).

I svangerskapet kan det ufødte barnet bli rammet av volden direkte gjennom spark og slag på morens mage, og indirekte gjennom hennes stressreaksjoner. Komplikasjoner hos mor kan føre til økt risiko for negative utfall for barnet (Helsedirektoratet, 2014).

Ønsker du å lese mer om hvilke konsekvenser vold i svangerskapet kan ha for barnet? Meld deg på JormorNytt sitt nyhetsbrev under. Ved å melde deg på nyhetsbrevet, vil du få tilgang til hele artikkelen.

Meld deg på nå

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Jordmornytt.no:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.

 

Litteraturliste

Folkehelseinstituttet. (2015). Fakta om svangerskapsforgiftning (preeklampsi). from http://www.fhi.no

Helsedirektoratet. (2014). Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen- hvordan avdekke vold., from http://www.helsedirektoratet.no

Henriksen, L., Schei, B., Vangen, S., & Lukasse, M. (2014). Sexual violence and neonatal outcomes; a Norwegian population- based cohort study. doi: 10.1136/bmjopen-2014-005935

Sharps, P. W., Laughon, K., & Giangrande, S. K. (2007). Intimate partner violende and the childbearing year- Maternal and infant health consequences. Trauma, Violence & Abuse, 8. doi: 10.1177/1524838007302594

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: